Start


Podstawową techniką stosowaną przeze mnie w pracy terapeutycznej jest 
mapa problemu. Droga po mapie wiedzie od problemu do jego rozwiązania i oparta jest na technikach wyznaczania celów i ich skutecznej realizacji.

 

W swojej pracy korzystam przede wszystkim z wiedzy praktycznej - na co pozwala mi przeszło 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w Nowym Jorku jako hipnoterapeuta i terapeuta motywacyjnyWiedzę teoretyczną, ale także inspirację czerpię z dorobku wszystkich nurtów terapeutycznych – z naciskiem na podejście humanistyczne oraz systemowe.

 

W swojej praktyce kieruję się kodeksem etycznym, a czołowa zasada Hipokratesa „Po pierwsze, nie szkodzić” opisuje kierunek moich działań w codziennej pracy.


Swoją propozycję kieruję przede wszystkim do osób, które chcą z bliska przyjrzeć się swoim problemom, rozpocząć poszukiwanie ich rozwiązań, a przede wszystkim do tych, którzy pragną zainicjować pozytywne zmiany w swoim dotychczasowym życiu.